Подать объявление
Doska.kg - доска бесплатных объявлений Кыргызстана

Бишкекский горный многопрофильный колледж Двойной диплом гос.образца КР и РФ

Регион: Бишкек
Продавец: Физическое лицо
Цена: не указана
Телефон:
Описание
Бишкекский горный многопрофильный колледж
Двойной диплом государственного образца КР и РФ. Возможность продолжить обучение в ВУЗах Кыргызстана со второго курса без ОРТ, также возможность продолжения обучения в ВУЗах России.
«Маркшейдерское дело» (Горный техник-маркшейдер)
«Обогащение полезных ископаемых» (Техник)
«Открытые горные работы» (Горный техник-технолог)
«Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» (Горный техник-технолог)
«Бурение нефтяных и газовых скважин» (Техник-Технолог)
«Гидрогеология и инженерная геология» (Техник)
«Прикладная геодезия» (Техник-геодезист)
«Землеустройство» (Техник-землеустроитель)
«Электроснабжение (по отраслям)» (Техник-электрик)
«Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам…
Бишкектеги кѳп тармактуу тоо-кен колледжи
КР жана РФ мамлекеттик γлгγдөгγ кош дипломун алышат.
Окутуу РФ жана КР жогорку окуу жайларында 2-чи курстан баштап,
ОРТсы жок кабыл алынат.
«Маркшейдердик иш» (Тоо-кен техник-маркшейдери)
«Пайдалуу казылмаларды байытуу» (Техник)
«Ачык тоо-кен иштери» (Тоо-кен техник-технологу)
«Пайдалуу казылмалар кендерин жер астында иштетүү»
(Тоо-кен техник-технологу)
«Мунай жана газ скважиналарын бургулоо» (Техник-
технолог)
«Гидрогеология жана инженердик геология» (Техник)
Окутуунун ченемдик мөөнөтү: Жалпы орто билим берүүнүн
базасында окуунун күндүзгү формасы боюнча - 1 жыл 10 ай
(11 класстын базасында)
Негизги жалпы билим берүүнүн базасында окуунун күндүзгү формасы
боюнча – 2 жыл 10 ай (9 класстын базасында).
1. Күндүзгү/сырттан окуу бөлүмдөрүнө абитуриенттерди кабыл алуу
жана документтерин тариздөө интернет тармагы аркылуу
https/2020.edu.gov.kg/spuz/ Автоматташтырылган маалыматтык системанын
жардамы менен жүргүзүлөт.
2. Коожго тапшырууга конкурска катышуу үчүн абитуриент төмөнкү
документтерди электрондук түрдө тиркөө менен
https/2020.edu.gov.kg/spuz/ сайтында өтүнмө бериши керек:
- паспорт же инсандыгын күбөлөндүрүүчү башка документти;
- жалпы орто билими жөнүндөгү аттестатты (11-класс) же негизги орто
билими жөнүндөrү күбөлүктү (9-класс) жана ага карата тиркемелерди;
- тапшыруудагы өзгөчө укуктарды же женилдиктерди (жетим статусун,
майыптуулугун ж.б.) тастыктоочу документтерди.
3. Коождорго абитуриенттерди кабыл алуу үч тур менен жүргүзүлөт.
Биздин сайт BGMK KG Email: Bgmk16@mail.ru
Эсептик счет: DemirBank 1180000118967272
Phone: + WhatsApp (0705) 177-342, (0773) 177-342; (0705) 617-310, (0770) 617-310; (0705) 010 370.
Добавлено: 10 Июля 2024
Поднято: Позавчера в 10:45
Просмотров: 41
×